2016 – Prestigious Textilek

Orion

Orion

Glencoe

Glencoe

Decadence

Decadence

Rainforest

Rainforest

Illusion

Illusion

Fresh

Fresh

Wordsworth

Wordsworth

Arizona

Arizona

Asteria

Asteria

Lakeside

Lakeside

Ambleside

Ambleside

Perception

Perception

Provence

Provence

Metro

Metro

South Bank

South Bank

Samba

Samba

Focus

Focus

Annika

Annika

Nomad

Nomad